Persoonlijk advies? Bel (+31) 088 - 0242 300

Mijn offertes

U heeft geen items in uw offerte

Metos huur en lease horeca apparatuur

Metos_lease_grootkeuken_en_spoelkeukenapparatuur

Investeren in (spoel)keukenapparatuur zonder liquiditeiten aan te spreken? 

Daar heeft Metos oplossingen voor: huren en leasen!

Huren ook iets voor u?

De vraag binnen het bedrijfsleven voor huren van horeca apparatuur komt steeds vaker voor. Mede ook doordat goede huurconstructies fiscale voordelen op kunnen leveren. Metos kan met huren een perfecte en overzichtelijke oplossing leveren voor de financiering van uw apparatuur tegen een gunstig gecalculeerde huurprijs. 

Horeca apparatuur huren

De huurvorm biedt optimale mogelijkheden om de financiering van uw apparatuur vlot en rendabel te laten verlopen. Bij deze huurvorm is er feitelijk sprake van een huurovereenkomst. Hierbij is niet het eigendom, maar het economisch gebruik van uw equipment relevant. U bent dus gebruiker van de apparatuur. Metos pleegt namens u de investering tegen de condities die u met Metos bent overeengekomen.

Lees meer

Huurovereenkomst

Hoe werkt het?
• Feitelijke huurovereenkomst, dus geen eigen investering.
• Geen aantasting van uw liquiditeiten, ook niet voor de B.T.W..
• Objectfinanciering, dus alleen het huurobject is van Metos.
• Off-balance, waardoor er geen negatieve invloeden op uw solvabiliteit ontstaan.
• Economisch risico van het object bij Metos.
• Huurtermijnen worden uit de cashflow van het object voldaan.
• Perfecte budgettering huurtermijnen mogelijk.
• Kosten van plaatsing en aansluiting zijn inbegrepen.
• Alle kosten voor preventief en curatief onderhoud komen voor rekening van Metos, dus ook arbeidsloon, voorrijkosten en onderdelen (uitgezonderd onoordeelkundig gebruik of foutieve bediening).
• Beïnvloeding van kosten (en uw fiscale positie) middels flexibele huurtermijnen.

Welke uitwerking heeft een huurovereenkomst?

Voor de huurtermijnen ontvangt u maandelijks een factuur verhoogd met de B.T.W. De netto huurtermijnen boekt u geheel als kosten op de exploitatierekening. De investering wordt niet op de balans geactiveerd zodat er geen balansverlenging optreedt. Dit laat de financiële positie en solvabiliteit van uw onderneming ongemoeid. Uw kredietwaardigheid verandert door deze constructie dus niet.

Lees minder

Horeca apparatuur leasen

Lease is een financieringsvorm waarbij het aanschafbedrag van het te leasen object door de financier namens u aan de leverancier betaald wordt. U betaalt vervolgens de financier terug in vaste maandelijkse termijnen. Het principe van leasing wordt ook wel ‘pay as you earn’ genoemd, aangezien u de financiering van een bedrijfsmiddel aflost, terwijl het bedrijfsmiddel opbrengsten genereert. 

Gedurende de van tevoren overeengekomen looptijd van de financiering betaalt uw onderneming het leasebedrag in vaste termijnen terug. Het leasebedrag wordt bepaald door de aanschafwaarde van het bedrijfsmiddel, het rentepercentage en de looptijd. Door een slottermijn op te nemen of een aanbetaling te doen kan het leasebedrag verlaagd worden. Omdat u bij het aangaan van de leaseovereenkomst economisch eigenaar wordt van het bedrijfsmiddel, wordt het bedrijfsmiddel opgenomen op uw balans en maakt u gebruik van fiscale afschrijving. Na betaling van de laatste leasetermijn wordt u automatisch ook juridisch eigenaar.  

Lees meer

Welke voordelen biedt financial lease als financieringsinstrument? 

• U kunt tot 100% financiering van het bedrijfsmiddel verkrijgen.
• De enige te verstrekken zekerheid is het gefinancierde bedrijfsmiddel. Uw andere activa blijven onbezwaard.
• Uw liquiditeiten blijven beschikbaar.
• U weet exact wat gedurende de looptijd de maandlasten zijn.
• U kunt de maandlasten verlagen door een slottermijn op te nemen en/of een aanbetaling te doen.
• U schrijft af op het bedrijfsmiddel en de rente is fiscaal aftrekbaar.
• U kunt, indien van toepassing, gebruik maken van diverse fiscale toepassingen, zoals de investeringsaftrek, de Energie Investerings Aftrek, de Milieu Investerings Aftrek en het willekeurig afschrijven van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.
• Het beslissingstraject voor acceptatie is vele malen korter dan bij ‘gewone’ bankkredieten.   

Leasen iets voor u? 

De criteria om een lease arrangement voor professionele (spoel)keuken apparatuur te verkrijgen zijn de volgende: 
• Bestaande onderneming (> 2 jaar).
• Financieel solide en (evt.) bereid inzicht in cijfers te geven.
• Geen BKR codering ondernemer, positieve credit check.
• Max. 20% installatiekosten.

Relevante zaken: 

• Lease is mogelijk voor investeringen vanaf € 5.000.
• De lessee / gebruiker is verplicht het leaseobject afdoende te verzekeren. 
• Voor de kredietacceptatie zijn recente bedrijfsgegevens (jaarrekening) nodig.

Lees minder

Meer informatie

Wilt u meer weten over de huur en lease mogelijkheden voor u? Klik dan op onderstaande button of bel onze verkoop afdeling via 0573-458444. Wij zijn u graag van dienst. 
 
Contact