Persoonlijk advies? Bel (+31) 088 - 0242 300

Mijn offertes

U heeft geen items in uw offerte

Wat betekent de nieuwe F-gassenverordening voor het onderhoud aan uw koelinstallatie?

15 Dec, 2014

Wat betekent de nieuwe F-gassenverordening voor het onderhoud aan uw koelinstallatie?

Bent u in het bezit van een koude-installatie? Dan krijgt u per 1 januari 2015 te maken met de nieuwe F-gassenverordening. Deze verordening, die als doel heeft om de hoeveelheid HFK’s te verminderen, heeft direct gevolgen voor de frequentie van het aantal lekcontroles bij uw installatie.

De nieuwe F-gassenverordening die op 1 januari 2015 van kracht gaat, hoort bij het Europees streven om het aandeel in synthetische koelmiddelen (HFK’s) in installaties terug te brengen. Het beperken van de CO2 uitstoot en het beschermen van de ozonlaag liggen hieraan ten grondslag. Maar wat betekent dat nu voor u als eigenaar van een koude-installatie?

Controle en onderhoud koelinstallatie: CO2 equivalent
Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor het naleven van de wet- en regelgeving op het gebied van controle en onderhoud van uw koelinstallatie. Afhankelijk van het aantal kilogram synthetisch koudemiddel dat uw installatie bevat, moest u tot nu toe uitgaan van 1 tot 4 keer onderhoud per jaar. Vanaf 1 januari wordt er echter niet meer gekeken naar het aantal kilogram, maar naar het aantal ton CO2 uitstoot, de zogenaamde CO2 equivalent van uw installatie.

Die CO2 equivalent bepaalt vanaf 1 januari de frequentie van de lekcontroles aan de koelinstallaties die u in beheer heeft. Het nieuwe onderhoudsschema ziet er als volgt uit *:

5 – 50 ton CO2 equivalent : 1 x per 12 maanden
50 – 500 ton CO2 equivalent : 1 x per 6 maanden
> 500 ton CO2 equivalent : 1 x per 6 maanden plus verplichte automatische lekdetectie.

* 5 ton CO2 equivalent = 1,3 kg koelmiddel

Check uw kenplaten voor 1 januari!
Op de kenplaten van uw koelinstallatie vindt u het aantal kg synthetisch koelmiddel en kunt u dus zelf zien wat de nieuwe frequentie voor het onderhoud wordt. Check dit wel voor 1 januari a.s. want vanaf die datum bent u verplicht om u aan het nieuwe schema te houden!

Kou uit de lucht
Bent u niet helemaal zeker over het type koelinstallatie dat u in beheer heeft of kunt u niet goed inschatten waar u in 2015 aan toe bent qua lekcontroles? Geen zorgen. Met Metos is de kou snel uit de lucht. Dankzij onze koeltechnische partners, waaronder Veld Koeltechniek, beschikken wij voor nu en in de toekomst over de meest actuele expertise op het gebied van koude-installaties en de nieuwe F-gassenverordening. Wij ondersteunen u graag.

Neem contact op met Metos Service via 0573-458458