Persoonlijk advies? Bel (+31) 088 - 0242 300

Mijn offertes

U heeft geen items in uw offerte

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Metos B.V.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is op een aantal manieren verankerd in onze bedrijfsprocessen. Wij zijn aangesloten bij de stichting MVO Nederland en onderschrijven de doelstellingen van deze stichting.

 

Onze Medewerkers

Een ander aspect van MVO is hoe wij als bedrijf denken om te gaan met onze medewerkers, zij bepalen in grote mate het succes en de continuïteit van Metos. Medewerkers van ons bedrijf kunnen gebruik maken van diverse maatregelen. Hieronder valt: 

  • Subsidie op groente en fruit en het aanbieden van gezonde maaltijden
  • Een pro actieve benadering van de zieke werknemer, het nemen van preventieve maatregelen en een goed gestructureerd beloningssysteem dragen bij aan een goed werkklimaat. 
  • Verder stimuleren wij het personeel om opleidingen te volgen en werken we samen met b.v. ROC Doetinchem en de Hogeschool Arnhem Nijmegen door het aanbieden van stageplekken en afstudeerplekken met name gericht op het ontwikkelen van onze producten en het uitvoeren van marktonderzoek in de Grootkeuken markt.

 

Onze Klanten

Uitgangspunt van Metos is dat ze haar klanten actief stimuleert om na te denken over de mogelijkheden en gebruik te maken van apparatuur en technieken die het milieu en de medewerkers zo min mogelijk belasten. In het voortraject worden diverse zaken onder de aandacht gebracht. Voorbeelden hiervan zijn bv. exploitatiekosten (verbruik en kosten op lange termijn), vernieuwende voedselbereidende methoden (efficiëntie, vermindering van verbruik) en vernieuwende apparatuur (vermindering van verbruik, verbeterde arbeidsomstandigheden, recycling van materialen) en ergonomie.

De doorschuif vaatwasmachines zijn voorzien van de meest innovatieve items op dit gebied en zijn de grote vaatspoelmachines voorzien van het ICS+ systeem. Ook hebben wij ons sorteersysteem zo ontwikkeld dat deze water gebruikt uit de vaatspoelmachine i.p.v. dat deze rechtstreeks is aangesloten op het waterleidingnet. Onze koel- en vrieskasten voldoen evenals onze onderbouwkoelingen aan de millieu-eisen zoals deze zijn opgesteld door Senter Novem Door gebruik te maken van de servicecontracten van Metos wordt de apparatuur in goede staat gehouden. Dit verlaagt de exploitatiekosten van de apparatuur en draagt bij aan de veiligheid van de werknemers.

 

Onze Leveranciers

Door uitbesteding van diverse productie artikelen levert Metos werkgelegenheid aan derden. Metos probeert zoveel mogelijk gebruik te maken van leveranciers die apparatuur leveren die het milieu minder belasten. Daarnaast zijn de inkoopvoorwaarden bij de leveranciers zo afgestemd dat er zo min mogelijk transport plaats hoeft te vinden.

 

Sponsoring

Naast het sponsoren van lokale evenementen om onze band met de lokale gemeenschap te versterken, ondersteunt Metos het initiatief van Colour Kitchen in Amsterdam. The Colour Kitchen heeft als filosofie het investeren in het opleiden en ontwikkelen van mensen met verschillende culturele achtergronden en een achterstand tot de arbeidsmarkt.